Trådalger

juli 20, 2020 0 Af mads

Trådalger - Slip af med dine trådalger i dit akvarie

Trådalger kommer når planterne oplever en næringsmangel. Der opstår herved celleskader i bladene der lækker plantesaft, som indeholder store mængder kulhydrat, ammonium og andre stoffer, som får en lang række af algetyper til, at trives voldsomt på planternes bekostning.
Andre materialer kan lække kulhydrat til akvariet f.eks. rødder kan lække en hel del, så det vil være en fordel, at fjerne disse fra akvariet indtil problemet er overstået.
Konkret foreslås det, at du fjerner så mange af algerne mekanisk som muligt, og får tjekket op på gødningen, kontroller at den indeholder både mikro og makrogødning. Herudover vil det være en stor fordel, hvis du kan måle nitrat og fosfatniveauerne, da en ubalance i disse stoffer kan give algeproblemer.
Belysningsperioden bør ikke overstige 8 timer så længe dette problem står på, og temperaturen bør ligge på ca. 22-24 grader.
En meget vigtig ting i denne forbindelse er co2, det er ekstremt vigtigt i forhold til trådalger, at co2 niveauet er tilstrækkeligt og at det rette niveau er opnået INDEN lyset tænder, og at niveauet er stabilt i hele lysperioden.
God cirkulation er også vigtigt, ud over tilpas flow, er det vigtigt at der dannes en vortex rotation i akvariet, med god bevægelse i overfladen dog uden at den brydes, brydes overfladen vil det udlufte co2.
God vandkvalitet er vigtigt, skift derfor mindst 25% vand om ugen, og gerne op til 50%.
Easy carbo kan være en hjælp til at komme disse alger til livs, men behandlingen må ikke stå alene, det er vigtigt at ubalancen, altså årsagen til algerne rettes. Man bør heller ikke anvende easy carbo permanent, da det kan skade visse planter, brug det derfor kun i en månes tid.